POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Nasza misja

Zrzeszanie pszczelarzy z terenu powiatu grodziskiego
i wszechstronna pomoc w upowszechnianiu i wdrażaniu nowoczesnych metod hodowli i gospodarki pasiecznej, wzbogacanie pożytków pszczelich, podejmowanie działań zapobiegających zatruciu pszczół oraz  pomoc w zwalczaniu  chorób pszczół, Promocja produktów pszczelich i wiedzy na temat znaczenia pszczół i pszczelarstwa.

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

mail: kologrodziskwlkp@gmail.com

tel. +48 727 943 217 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Historia i Kronika Koła Pszczelarskiego w Grodzisku Wielkopolskim

Historia Koła Pszczelarzy sięga okresu powojennego, istnieje zdjęcie pana Stanisława Skubla w pasiece pana Michalskiego w Strzelcach pod Grodziskiem wykonane w zakładzie fotograficznym pana A.Pawłowskiego świadczące być może o istnieniu organizacji pszczelarskiej na naszym terenie jeszcze przed okupacją.

 

Przyjmujemy rok 1945 jako rok rozpoczęcia działalności Koła Pszczelarzy w Grodzisku Wielkopolskim.
Potwierdza to zdjęcie z zebrania Koła Pszczelarzy w Grodzisku Wielkopolskim na terenie pasieki w Snowidowie w latach powojennych- na zdjęciu widać 16 dorosłych osób. 

Zgodnie ze statutem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej ilości co najmniej 10 członków .

Poniżej zdjęcie grodziskich pszczelarzy (rozpoznany jest pan Stanisław Skubel) w pasiece po wojnie w Strzelcach.

 

 

Koło działało z przerwami przez następny okres i  zostało członkiem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu, który jest zrzeszony w Krajowym Zrzeszeniu Branżowym jakim jest Polski Związek Pszczelarski. Nasze Koło liczy obecnie w roku 2021 trzydziestu trzech członków, którzy łącznie posiadają 1085 pni pszczelich.  Koło Pszczelarzy w Grodzisku Wlkp. zrzesza pszczelarzy z powiatu grodziskiego z gmin: Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo, Granowo, Kamieniec. 

Administruje i sprawy  koła prowadzi zarząd a nadzoruje komisja rewizyjna w ciągu lat angażując wiele osób. Najdłużej, przeszło 30  lat funkcję Skarbnika piastował pan Jerzy Paciorkowski.

od 12.02.2009 roku skład władz koła był następujący:

Zarząd

 Roman Kędzierski- Prezes

 Edward Włodarczak- Sekretarz

 Jerzy Paciorkowski -Skarbnik

Komisja Rewizyjna

 Czesław Tokarek - Przewodniczący

Jerzy Rabiega - Członek

 Kazimierz Stachowiak- Członek

 

od 29.01.2017

Zarząd

Roman Kędzierski - Prezes

Bartosz Kraska - Sekretarz

Jerzy Paciorkowski - Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Jerzy Rabiega -Przewodniczący

Edward Hałas -Członek

Piotr Jędrkowiak- Członek

 

od 26.06.2021


Zarząd

Damian Jujeczka - Prezes

Bartosz Kraska - Sekretarz

Dariusz Kałek -Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Roman Kędzierski-Przewodniczący

Jerzy Paciorkowski- Członek

Patrycja Szeszuła- Członek

 

Skład Sądu Koleżeńskiego :

Edward Włodarczak

Marian Bartkowiak

Sławomir Pucicki

 

Odznaczeni członkowie Koła:

Jerzy Paciorkowski- złota odznaka WZP - 2007 rok

Stanisław Hadka- medal ks. Dzierżonia- 2007 rok

Jerzy Paciorkowski-medal ks. Dzierżonia- 2011 rok

Roman Kędzierski - brązowa odznaka WZP- 2010 rok

Czesław Tokarek- brązowa odznaka WZP - 2012 rok

Roman Kędzierski-srebrna odznaka WZP- 2012 rok

Jerzy Rabiega -brązowa odznaka WZP - 2013 rok

Jerzy Paciorkowski- statuetka ks. Dzierżonia - 2016 rok

Roman Kędzierski- złota odznaka WZP- 2020 rok

Jerzy Paciorkowski- medal ks. Dzierżonia- 2020 rok

Marian Bartkowiak- brązowa odznaka WZP- 2021 rok

Bartosz Kraska-brązowa odznaka WZP- 2021 rok

Poniżej odznaczenia i statuetki pana Jerzego Paciorkowskiego:

 

 

 

Członkowie Koła  uczestniczyli w wielu wydarzeniach: spotkaniach opłatkowych, dożynkach pszczelarskich, nasadzeniach drzew miododajnych.

Poniżej wybrane wydarzenia i zdjęcia.
 

Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Sielinku we wrześniu 2007 roku - moment odznaczeń przez Prezesa WZP w Poznaniu pan Piotra Mrówkę. W poczcie sztandarowym Skarbnik naszego koła pan Jerzy Paciorkowski.

 

 

Grudzień 2008 -spotkanie opłatkowe i  wyróżnieni pszczelarze przez Starostę pana Stanisława Hadkę z Koła w Grodzisku Wlkp. i Rakoniewic

 

Starosta powiatu grodziskiego pan Stanisław Hadka wręcza wyróżnienie Skarbnikowi Koła panu Jerzemu Paciorkowskiemu (grudzień 2008)

 

Starosta powiatu grodziskiego pan Stanisław Hadka wręcza wyróżnienie  panu Jerzemu Rabiedze (grudzień 2008)

 

 

 

Starosta pan Stanisław Hadka na spotkaniu z pszczelarzami

 

Spotkanie opłatkowe 7 grudnia 2008 roku z Burmistrzem Grodziska Wlkp. panem Henrykiem Szymańskim

Spotkanie opłatkowe Kół Grodzisk Wlkp. i Rakoniewice -na zdjęciu proboszcz z Ruchocic oraz pan Zenon Najdora i pan Romuald Mleczak

Burmistrz Grodziska Wlkp. pan Henryk Szymański z Prezesem Koła w Grodzisku Wlkp. panem Romanem Kędzierskim- Ruchocice 2008

Sadzenie lip na drodze Snowidowo-Ptaszkowo 21.03.2016 r. na zdjęciu pan Jerzy Paciorkowski

Aleja lipowa na drodze z Ptaszkowa do Snowidowa sadzona przez pszczelarzy grodziskich i młodzież ze szkoły w Ptaszkowie- 2016 rok

 

 

ROK 2021

 

 25 września obchodziliśmy Jubileusz 140 -lecia Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy  w Poznaniu. 

Uroczystości odbyły się na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno -Spożywczego w Szreniawie.

z tej okazji zostały wydane medale pamiątkowe

oraz pamiątkowa odznaka upamiętniająca prof. Ryszarda Kosteckiego, niżej krótka nota biograficzna

profesora

Podczas uroczystości wręczania odznaczeń wyróżniono także członków naszego koła. Pan Roman Kędzierski został odznaczony złotą odznaką WZP

Pan Jerzy Paciorkowski został odznaczony medalem

Na zdjęciu przemawia Prezes WZP Poznań pan Piotr Borowiak

Poniżej krótki rys historyczny Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu, organizacji w której jest zrzeszone Koło Pszczelarzy w Grodzisku Wlkp.

 

 

W październiku  2021 nasze Koło brało udział w zorganizowaniu Święta Miodu i Ziół w Kotuszu.

Impreza miała charakter stacjonarno-plenerowy cześć wystawowo-gastronomiczna mieściła się  w budynku starej szkoły w Kotuszu a na placu przed szkołą odbywały się pokazy, wystawy w tym zwierząt gospodarskich (m.in. konie, kuce, króliki, ptaki) i sprzedaż roślin użytkowych i miododajnych i produktów (miód, zioła przetwory warzywne, i inne produkty tzw. własnego wyrobu). Odbywały się także warsztaty wikliniarskie, zawody strzelecki i różnego rodzaju konkursy.

 Można było nabyć miód prosto z pasieki od członków naszego koła. Duże stoisko miał  pan Edward Hałas. W środku zorganizowana była wystawa sprzętu pszczelarskiego współczesnego i dawnego - eksponaty zapewniło nasze koło. Koordynatorem  imprezy ze strony Koła Pszczelarzy był pan Roman Kędzierski.
Święto przyciągnęło  było bardzo dużo osób, zwłaszcza rodzin z dziećmi i mamy nadzieję, że odbywać się będzie cyklicznie.

Program imprezy:

Nasze Koło otrzymało podziękowania za pomoc w organizowaniu Świeta Miodu, Ziół i Innych Darów Ziemi  od Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Komieńcu.

 

 

 

 

26 października odbył się  XXIV Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu, wydarzenie  odbywało się w CWS "Sielinko" w Sielinku w sali Muzeum. Delegatami na Zjazd z Koła w Grodzisku Wlkp. byli: Jarzy Paciorkowski i Damian Jujeczka.
Na zjeździe  udzielono absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu oraz wybrane zostały nowe władze Związku.

 

2 kwiecień 2022

pszczelarze Koła w Grodzisku uczestniczyli w XXVIII Forum Pszczelarskie w Sielinku niżej zaproszenie
i program, atrakcją był też kiermasz i stoiska  różnych firm z możliwością zakupu sprzętu, węzy, uli, słoików,

roślin i nasion miododajnych ....