POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Nasza misja

Zrzeszanie pszczelarzy z terenu powiatu grodziskiego
i wszechstronna pomoc w upowszechnianiu i wdrażaniu nowoczesnych metod hodowli i gospodarki pasiecznej, wzbogacanie pożytków pszczelich, podejmowanie działań zapobiegających zatruciu pszczół oraz  pomoc w zwalczaniu  chorób pszczół, Promocja produktów pszczelich i wiedzy na temat znaczenia pszczół i pszczelarstwa.

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

mail: kologrodziskwlkp@gmail.com

tel. +48 727 943 217 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

 

 

Aktualności:

INFORMACJA w SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMÓW WSPARCIA PSZCZELARSTWA NA LATA 2023-2027

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad przygotowaniem wytycznych dotyczących realizacji programów wsparcia pszczelarstwa na lata 2023-2027. WZP poinformuje Koło jak zasady udziały w programach zostaną ostatecznie zatwierdzone. Związek został poinformowany, że refundacja za zakup sprzętu pszczelarskiego w przyszłym roku nie będzie gwarantowana na poziomie 60% zwrotu od ceny netto jak to było dotychczas, tylko wartość refundacji będzie zależała od ilości osób kupujących sprzęt zgłoszonych do programu w skali całego kraju (na podstawie wartości zakupów sprzętu w całym kraju zostanie określony ogólny procent refundacji przypadający na osobę). Realizacja programu zakupu sprzętu ma się rozpocząć w kwietniu przyszłego roku.
 
Wszystkie osoby planujące uczestniczyć w programach wsparcia pszczelarstwa (dotyczy wszystkich programów, nie tylko zakupu sprzętu) w przyszłym roku (2023) muszą posiadać numer EP (ewidencja producentów). Wniosek o wpis do ewidencji producentów należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pszczelarza.
 
Formularze wniosku o wpis do ewidencji producentów wraz z załącznikami dostępne są
- w biurach powiatowych ARiMR
- w oddziałach regionalnych ARiMR
- na stronie internetowej w formie dokumentu do ręcznego wypełnienia lub dokumentu przeznaczonego do wypełnienia w formie elektronicznej
https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow
 
 
KOŁO PSZCZELARZY W ŚMIGLU oraz TOWARZYSTWO BARTNIKÓW zapraszają Członków naszego Koła na Szkolenie:
 
Zapraszamy wszystkich chętnych pszczelarzy na szkolenie organizowane w dniu 27.11.2020 r. (niedziela) w sali głównej Centrum Kultury w Śmiglu o godz. 10:00. Szkolenie przeprowadzi p. Marek Podlewski.

Tytuł szkolenia: „Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu”

Koszt szkolenia wynosi 30 zł od osoby. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa oraz ciasto. Każdy uczestnik szkolenia, który zostanie zgłoszony z imienia i nazwiska otrzyma certyfikat.

Dane do przelewu (należy podać imię i nazwisko lub ilość osób i nazwę koła pszczelarzy):

94 1090 1274 0000 0001 4269 4923

Towarzystwo Bartników w Śmiglu ul. Kościuszki 2064-030 Śmigiel

Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmujemy do 15.11.2022 r. Można skorzystać z formularza na stronie internetowej http://pszczelarze-smigiel.pl/szkolenie-dla-pszczelarzy-27-11-2022-r/ lub w GOOGLE: Pszczelarze Śmigiel , lub wysłać informację z imieniem i nazwiskiem na adres email: stowarzyszenie@pszczelarze-smigiel.pl